تکرار...

 

زندگی تکرار است

تکرار...

امروزت را به خاطر بسپار

چرا که فردا دوباره تجربه اش خواهی کرد

 

و گاهی...

چه تلخ است این تکرار...

/ 2 نظر / 57 بازدید
گلسا

و گاهی این تکرار هرگز صورت نمیگیرد ، گاهی چه زود دیر می شود ...

ziba

شنیده بودم قلب هر كس به اندازه مشت گره كرده اش است... مشت میكنم... و خیره می شوم به انگشتان گره خورده ام... دستم را می چرخانم و دور تا دورش را نگاه می كنم... چقدر كوچك و نحیف باید باشد قلبم! در عجبم از این كوچك نحیف! كه چه به روزم آورده! وقتی تنگ می شود... می خواهم زمین و زمان را بهم بدوزم! وقتی می شكند... چنگ می اندازد به گلویم و نفس را سخت می كند! وقتی كه می خواهد و نمی تواند... موج موج اشك می فرستد سراغ چشمهایم... در عجبم از این كوچك نحیف...