حکایت شاه کلید

 

 

جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت سه قفل در زندگی ام وجود دارد و سه کلید از شما می خواهم.
قفل اول اینست که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم.
قفل دوم اینکه دوست دارم کارم برکت داشته باشد.
قفل سوم اینکه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.
شیخ نخودکی فرمود برای قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان. برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان. و برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان.
جوان عرض کرد: سه قفل با یک کلید؟؟!

شیخ نخودکی فرمود نماز اول وقت شاه کلید است!

 

/ 4 نظر / 31 بازدید
مسیر سبز

خوش بحال تمام کسانی که تمام نمازاشون اول وقت و با حضور کامل قلب هاشونه. خوشابحالشون[لبخند][لبخند]

مینا

عالی واقعا نماز اول وقت یه چیز دیگست[لبخند][لبخند]

مینا

عالی واقعا نماز اول وقت یه چیز دیگست[لبخند][لبخند]